Mijn werk omhult zich met naïeve verlangens waarbij ik niet stilsta bij de mogelijke onmogelijkheid ervan, maar zoek naar het poëtisch karakter dat erin schuilgaat.

De onderlinge tactiliteit van materialen vind ik daarbij van groot belang; het trachten te vatten van de gevoelswaarde middels een proces van intuïtie naar interpretatie tot betekenis, om zo het narratief dat zich in het materiaal aandient vorm te geven.

Zo ontstaat een persoonlijke theorie vol naïeve verlangens en poëtische oplossingen.