Mijn werk is een uitbundig feest en een daadkrachtige vermenging van het bovennatuurlijke met gewone banale zaken.

Ik ben gefascineerd door aspecten en culturele invloeden van en over het menselijk gedrag die praktische en rationele neigingen overstijgen. Spelend met de kracht van spel en absurditeit kijk ik kritisch naar maatschappelijke normen en structuren.

In mijn werk probeer ik zo onderliggende problemen zichtbaar te maken die in het dagelijks leven over het hoofd worden gezien.