De focus van mijn werk ligt op de ’tussenruimte’.

De lege ruimte die het menselijk drama omgeeft. Een ruimte voor reflectie. Tegelijkertijd een ruimte weg van het spectakel waar het bewustzijn kan verblijven in een sfeer die bepaald wordt door herinnering en fantasie.

Een ruimte van rust en introspectie. Maar ook een absurde, onbruikbare en richtingloze ruimte waar de tijd voortdurend rondcirkelt. Een ontregelende werkelijkheid die betekenis en waarden opnieuw in perspectief kan zetten.