Wie en waar ben ik?

Door het vertellen of verbeelden van een verhaal ontstaat een ruimte en omgekeerd, bij het maken en beleven van een ruimte, komen verhalen tot stand.

Ik probeer inzicht te krijgen in hoe persoonlijke verhalen verbonden zijn met de omgeving waarin ze zich afspelen. Ik voel me vaak een infiltrant en observator tegelijk en vraag me dan af: wie en waar ben ik?

Zoekend naar een antwoord, schets ik rafelranden, omarm ik de mislukking en zaai ik met humor verwarring.