Mijn werk komt voort uit voortdurende pogingen beelden te maken die ontsnappen aan algemeen geldende classificatie. Het zijn opzettelijke en toevallige resultaten die weerstand bieden aan de wereld van voor de hand liggende logica en efficiency. Deze resultaten combineer ik in installaties tot een nieuwe en tijdelijke orde der dingen. Een wereld waarin het niet meer gaat om ontsnappen maar om ontdekken en vinden.