Stil, aandachtig kijken staat onder druk.

Mijn werk is spoorzoeken.Niet naar wat zich toont, maar naar wat zich langzaam prijsgeeft als we dóórkijken.

Ik zoek naar de synthese van het reeële zichtbare en het diffuse, weerbarstige onderliggende; tussen dat wat publiek is en dat wat verscholen ligt.