De natuur is het onderwerp in mijn werk. In de schilderijen lijkt alles wat je ziet bedekt door nevel. Door deze waas speelt het beeld met de suggestie van het vergane moment, de ooit beleefde ervaring, en daardoor wordt de ongrijpbaarheid van herbeleving benadrukt. Het kan de beelden iets onheilspellends geven, maar het is vooral een zekere melancholie die resteert.